Viiniä ja Valitusta by AKK & Peduca

Mitä: Viiniä ja Valitusta by AKK & Peduca
Missä: Conddoori
Milloin: ke 8.11.2017 klo 17.00

Tervetuloa AKK:n ja Peducan perinteiseen Viiniä ja Valitusta -iltaan! Tilaisuudessa pääset keskustelemaan ja kertomaan mielipiteesi siitä, millaisia tilanteita uudistukset yliopistolla ovat aiheuttaneet opinnoissa. Mitä tutkintovaatimuksia tulisi seurata?Onko sivuaineen löytäminen vaikeaa? Nyt on mahdollisuutesi päästä jakamaan huolesi näistä asioista. Illan aikana on paikalla myös yliopiston henkilökuntaa, jotka osallistuvat keskusteluun.

Voit myös lähettää kysymyksiä tai aiheita, joista haluat keskustella täyttämällä seuraavan e-lomakkeen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83510/lomake.html

Saavu siis Conddooriin nauttimaan viiniä ja pientä purtavaa kanssamme!

Tila on esteetön ja tapahtumassa noudatamme turvallisemman tilan periaatteita https://peduca.wordpress.com/edunvalvonta/yhdenvertaisuus/

Syksyisin terveisin AKK:n ja Peducan edunvalvontatiimit

Mainokset

Peduca kahvittaa

Peduca kahvittaa

Aika: keskiviikko 15.2. 12-14
Paikka: Conddoori, Siltavuorenpenger 5 A, K2-kerros

Tervetuloa kevään ensimmäiseen kahvitukseen! Tule viettämään meidän kanssa hetken hengähdystauko opinnoista ja nauttimaan kupillinen kahvia tai teetä. Tarjolla on myös herkkuja pikkurahalla sekä tietysti Peducan haalarimerkkejä, uusia hienoja pinssejä unohtamatta. Edunvalvojat ovat myös tuttuun tapaan paikalla ja meiltä saa tulla rohkeasti kysymään mieltä askarruttavista opintoasioista. Jos kevät on sujunut ongelmitta, voi paikalle saapua ihan vaan nauttimaan kahvihetkestä ja muiden peducalaisten seurasta. Nähdään Conddoorissa!

Welcome to the first coffee stand of the year! Come enjoy a small break from your studies with us over a cup of coffee or tea. We’ll also be having some delicious snacks, Peduca overall patches and some new badges available for small change. Also our Student Rights team will be present, so if you have any questions regarding your studies feel free to ask them. If you haven’t had any problems so far into the spring semester, then just come down to enjoy a nice moment with you fellow Peduca members.
See you in Condoori!

Heini Lehtinen,
edunvalvonta@peduca.fi

Kannanotto aikuiskasvatustieteiden työelämä-painoalueen professuurien täyttämiseksi

Kannanotto aikuiskasvatustieteiden työelämä-painoalueen professuurien täyttämiseksi

Helsingin yliopistolla on käynnissä Iso pyörä -koulutusuudistus, hallintorakenteen (UPO) uudistus sekä Suomen hallituksen leikkauksista aiheutuvat säästöpaineet. Näiden lisäksi työelämän tutkimusyksikkö CRADLE:n professorit ovat molemmat jäämässä eläkkeelle vuoden 2016 syksynä. Tällä hetkellä on epäselvää tullaanko professuureja täyttämään. Tästä syystä on syntynyt huoli siitä, miten käy painopisteen tutkimukselle ja tutkimusyksikölle ilman professuureja, sekä miten lukuvuoden 2016-2017 työelämä-painopisteen kurssien opetus järjestetään. Mikäli asiaan ei reagoida, on vaarana, että vastuu kurssien opettamisesta jää vain yhdelle lehtoraatille.

Ensi syksynä aloittavat opiskelijat lukevat tällä hetkellä pääsykokeisiin. Miten opetuksen järjestäminen ja kurssitarjonta vastaa juuri tätä painoalaa opiskelemaan hakeutuneiden opiskelijoiden toiveita? Monet opiskelijat kiinnostuvat myös opintojensa aikana työelämän aihealueista ja haluavat syventää osaamistaan tällä saralla. Vahva tutkimusyksikkö ja tutkimus tarjoavat myös yhteisön opiskelijoille, jotka tähtäävät akateemiselle uralle. Pro gradu -tutkielman tekeminen avoimessa ja kannustavassa tutkimusyhteisössä on suunnaton etu ja pääoma. Lisäksi työelämän teemat tarjoavat kasvatustieteilijöille harvinaisen konkreettisen työnkuvan esimerkiksi henkilöstöhallinnosta.

Helsingin yliopistolla on vahva työelämään suuntautunut aikuiskasvatustiede, joka tarjoaa  puitteet sille, mihin yliopisto nykyisellä strategiallaan tähtää: kansainväliseen ja työelämälähtöiseen tutkimusympäristöön. Yliopiston näkökulmasta professuurien täyttämättä jättäminen heittäisi hukkaan monen vuoden pitkäjänteisen panoksen työelämälähtöisen aikuiskasvatustieteen kehittämiseksi. Ottamatta kantaa yliopiston nykyiseen ranking-kulttuuriin, Helsingin yliopiston työelämään painottuva aikuiskasvatustiede on korkeasti arvostettua.

Helsingin yliopiston yleiseen ja aikuiskasvatustieteeseen hakeudutaan täydentämään osaamista sekä jo suoritettuja tutkintoja. Tämä osoittaa, että aikuiskasvatustieteellisellä osaamisella on jo nyt tarvetta. Tulevaisuuden työelämän ja siihen liittyvien muutoshaasteiden takia suomalainen yhteiskunta tarvitsee monipuolista aikuiskasvatustieteellistä osaamista, asiantuntijoita, joilla on tarvittava osaaminen työelämän kehittämiseksi.

Vaadimme professuurien täyttämistä monipuolisen ja laadukkaan aikuiskasvatustieteen tulevaisuuden puolesta.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteiden edunvalvojat.

Viiniä & Valitusta -illan yhteenveto

Mistä Viiniä & Valitusta -illassa keskusteltiin?

Phenomenan ja Peducan Viiniä ja Valitusta –ilta järjestettiin 26.11.2015. Illan teemaksi valittiin Iso Pyörä, sillä se koettiin olevan ajankohtainen ja samalla epäselvyyksillään kysymyksiä herättävä. Paikalle saapui sekä henkilökuntaa että opiskelijoita molemmista ainejärjestöistä.

Isoa Pyörää on Käyttiksessä pyöritetty jo jonkin aikaa, ja silti monelle aihe saattaa kaikessa korkealentoisuudessaan olla epäselvä. Iso Pyörä tarkoittaa Helsingin yliopiston tasolla tapahtuvaa uudistusta tutkintorakenteissa. Pääasiallisesti luokanopettajaopiskelijoille tämä tarkoittaa sitä, että paljoakaan ei muutu koulutuksen pätevyysvaatimusten takia, mutta yliopiston tasolla voidaan sanoa muutoksen koskevan kaikkia ja kokonaisvaltaisesti. Ison Pyörän uudistusten astuessa voimaan on kandidaatin tutkinto laajentunut kattavaksi opintokokonaisuudeksi, jonka jälkeen maisterivaiheen opinnot saa vapaammin valita omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Eli simppelisti sanottuna; kandi on iso kakku, jonka päälle saa valita kuorrutuksen ja kirsikan koon oman maun mukaan. Luokanopet eivät pääse sen suuremmin muutoksesta vapaavalinnaisuuden osalta hyötymään, mikäli haluaa säilyttää tutkinnon pätevyysehdot.

Viiniä ja Valitusta -illan aiheena olikin luokanopettajaopiskelijoiden tulevaisuuden näkymät. Sekä henkilökunta että paikalla olleet opiskelijat ilmaisivat huolensa tulevasta uudistuksesta ja esimerkiksi sen monen mielestä liian pikaisesta valmistelusta. Tällä hetkellä käynnissä olevat Ison Pyörän suunnitteluprosessit ovat edenneet myös siihen vaiheeseen, että nyt valitaan opinto-ohjelmien sisältöjä.

Käyttikselle, kuten muillekin tiedekunnille , on annettu raamit suunnittelulle ja esimerkiksi on täytynyt pohtia, miten kandidaatin opintojen opinto-ohjelmat valitaan. OKL totesi valinneensa professioon pyrkivän mallin ohjelmien muodostamiselle, mikä tarkoittaa sitä, että polut ovat jaettu neljään: luokanopettajille, lastentarhanopettajille, ”asiantuntijoille” eli yleisen ja aikuiskasvastustieteen opiskelijoille sekä käsityötieteen ja kotitaloustieteen yhdistetty ohjelma.

Illan aikana keskusteltiin myös tulevista muutoksista koulutukseen. Iso Pyörä on nähty kauaskantoisesti jo syksyllä voimaantulevia tutkintovaatimuksia tehtäessä, joten voidaan todeta, ettei opintojen rakenne sen suuremmin luokanopettajaopiskelijoilla muutu, vaan jo nyt opiskellaan moduuleissa.

Keskustelu oli läpi illan kiihkeää ja esille nousi myös ajankohtaisuutensa takia myös luokanopettajien arkeen iskeneet säästöt ja resurssipula tiedekunnassa ja OKL:n hallinnossa. Jo valmiiksi Helsingin yliopiston säästöt ovat näkyneet rekrytointikieltona. OKL:n asiat olivat jo aiemmin henkilöstöpulan takia rempallaan, ja nyt tilanne tulee kärventämään opiskelijoiden sieluja vielä enemmän työtilanteen tiukentuessa. Keskustelussa korostui kärsivällisyyden ja omatoimisuuden toive, sillä säästöpaineet tulevat kasvamaan ensi vuonna.

Hallintohenkilöstön puuttuessa opetushenkilökunta joutuu ottamaan myös hallinnollisia töitä itselleen, mikä saattaa ilmetä viivästyneinä tuloksina, hitaina sähköpostivastauksina ja harmitteluina. Tärkeää onkin, että opiskelijat toisivat esille edunvalvojilleen tilanteita, joissa säästöt haittaavat opintoja tai aiheuttavat jopa etenemisesteitä. Näiden tilanteiden hoitaminen on helpompaa, kun epäkohdat nähdään mahdollisimman pian.

Laita edunvalvojallesi viestiä vaikkapa Conddoorin Glitterboksissa!

Teksti: Joanna Lukkarila

Luokanopettajaopiskelijoiden Viiniä ja Valitusta 17.3.

Aika: 17.3.2015 klo 17.00-19.00
Paikka: Minerva, Siltavuorenpenger 5A

Peduca ja Phenomena järjestävät Viiniä ja Valitusta -illan kaikille luokanopettajaopiskelijoille sekä koulutuksen henkilökunalle. Iltaa vietetään viinin ja avoimen keskustelun merkeissä.

Tällä kertaa aiheena ovat tenttien arvosteluperusteet ja palautteenanto puolin ja toisin. Minkälaista on ollut saamasi hyvä arviointi tentistä tai kurssin suorittamisesta? Onko palaute välttämätöntä? Onko Weboodi-palaute hyödyllistä ja annetaanko sitä? Keräävätkö opettajat palautetta kursseistaan ja miten? Mistä saat tiedon arvosanasi perusteista ja millaisia eri tenttimiskäytäntöjä tiedät?

Illan aikana on tarkoitus käydä rentoa keskustelua edellä mainituista kysymyksistä Peducan ja Phenomenan järjestämän lyhyen alustuksen jälkeen. Illan aihe on valittu sitä silmällä pitäen, että kaikilla opiskelijoilla olisi jo valmiiksi ajatuksia siitä eikä keskustelu olisi liian korkealentoista. Lämpimästi tervetuloa siis sekä fuksit että vanhemmat opiskelijat!

Viiniä ja Valitusta on yhteinen iltama opiskelijoille ja opettajille, jossa keskustelemme viinin äärellä koulutuksestamme.

(c) Riikka Helminen
Lisätiedot tapahtumasta:

Joanna Lukkarila
varapuheenjohtaja, edunvalvontavastaava
Peduca ry
joanna.lukkarila[at]helsinki.fi

Minna Vasarainen
edunvalvontavastaava
Peduca ry
minna.vasarainen[at]helsinki.fi

Riina Havonen
edunvalvontapäällikkö, ympäristöpäällikkö
Phenomena ry
riina.havonen[at]helsinki.fi

Rekar Abdulhamed
edunvalvontapäällikkö, SOOL-vastaava
Phenomena ry
rekar.abdulhamed[at]helsinki.fi

P.S. Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden Viiniä ja Valitusta -ilta järjestetään keskiviikkona 22.4. klo 17 Conddoorissa.

Johtosäännön muutos

Johtosäännön muutos -tiedote

Johtosääntöuudistus uhkasi yliopistollista demokratiaa. Tiedekunnat olisivat menettäneet valtaansa muun muassa dekaanin valinnan vaikuttamiseen sekä tila-asioihin. Opiskelijat ja professorit ovat yksimielisesti osoittaneet olevansa pettyneitä sekä asiasisältöön, että asian tiedottamiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Johtosäännön uudistus palautettiin uudelleen käsiteltäväksi ja sen sisältö pyritään saamaan määritetyksi ja hyväksytyksi huhtikuussa samaan aikaan muiden johtosäännön osa-alueiden kanssa.


1 § Johtosäännön tavoitteet ja soveltaminen
“Tämän johtosäännön tarkoituksena on luoda edellytyksiä valmistelun ja päätöksenteon avoimuudelle, vuorovaikutteiselle johtamiselle ja korkeatasoiselle hallinnolle yliopiston toimielimissä siten, että yliopisto pystyy hoitamaan tehtävänsä hyvin ja tuloksellisesti. Johtosääntöä on sovellettava niin, että näiden tavoitteiden toteuttamiseksi edistetään tasa-arvoa ja yliopiston yhteisöllisyyttä, henkilöstön ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia ja motivaatiota sekä yhdenvertaisuutta päätöksenteossa samalla kun vahvistetaan tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä.”

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Helsingin yliopisto on uudistamassa johtosääntöään. Vaikka sääntöluonnostelman alussa luvataan tasa-arvon edistämistä, on kyse jostain muusta. Kyse on vallan keskittämisestä, jolloin nykyiseen malliin verrattuna opiskelijoiden ääni pienenisi merkittävästi. Muun muassa säännön mukaan tiedekuntien sijaan rehtori valitsisi dekaanit. Lisäksi on ehdotettu, että kampusneuvottelukuntia lakkautettaisiin, jolloin kampuskohtaisten tila-asioiden määrittäminen olisi rehtorin ja yliopiston johtokunnan  vastuulla. Yleisesti tiedekunta- ja laitosneuvoston tehtäviä on karsittu vanhaan verrattuna huomattavasti, muun muassa opiskelijavalinnat siirtyisivät pois tiedekunta- ja laitosneuvostoilta. Kysymykseksi herää, mihin nämä tehtävät siirtyvät ja miksi ne haluttaisiin siirtää jonnekin muualle.

Asiasta on noussut häly sen käsittelytavan vuoksi: riviopiskelijoita on tiedotettu uudistuksesta näennäisesti ja asian käsittelyä on kiirehditty: yliopiston hallitus ja muu johto ovat myöntäneet, että asian käsittelylle ei ole mitään takarajaa. Opiskelijoille annettiin mahdollisuus vaikuttaa jakamalla kommentointimahdollisuus Flammaan. Sivulla oli johtosäännösuudistuksen luonnos luettavissa, mutta esimerkiksi vertailua helpottavaa nykyistä sääntömuotoa ei ollut, eikä muutoksen käytännön vaikutuksia ollut purettu mitenkään. Aiheesta on jäänyt hivuttamisen maku.

Tämänhetkinen tilanne
Suuren konsistorin kokoontumisen jälkeen johtosääntöuudistusta käsiteltiin Helsingin yliopiston hallituksen kokouksessa 10.11., jolloin päätettiin sen tarvitsevan jatkoaikaa. Kokouksessa huomioitiin huoli siitä, että kaikki johtosääntöuudistukseen liittyvä materiaali olisi samaan aikaan käsittelyssä.

Hallituksen puheenjohtajan Jaana Husu-Kallio totesi myös kokouksessa, että ehdotusta olisi hyvä tarkistaa sen osalta, miten tiedekuntien ja laitosten henkilökunta ja opiskelijat osallistuvat prosessiin. Tavoitteena on saada johtosääntöuudistus käsiteltyä yhdessä tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön sekä vaalijohtosäännön kanssa huhtikuuhun mennessä.

Tiedote johtosääntöuudistuksen käsittelystä Flammassa.

Teksti: Jouni Vainio ja Minna Vasarainen

Opetuksen resursseista ei tule leikata

Kannanotto 14.11.2014. Vapaa julkaistavaksi.

Pääkaupunkiseudun kunnat aikovat leikata uusien opettajien palkkoja. Helsinki, Espoo ja Vantaa suunnittelevat myöhentävänsä uusien opettajien työsuhteen alkamisaikaa kahdella viikolla elokuussa. Tällöin uuden opettajan työaika alkaisi vasta elokuun puolivälistä nykyisen elokuun alun sijaan. Tällainen järjestely asettaisi uudet opettajat, erityisesti nuoret ja viransijaiset eriarvoiseen asemaan ja vaarantaisi oppilaiden oikeuden laadukkaaseen opetukseen.

Oppilas on kouluasteesta riippumatta oikeutettu opetussuunnitelman mukaiseen, laadukkaaseen ja suunniteltuun opetukseen. Leikkaamalla elokuun työajasta leikataan samalla opettajien suunnitteluaikaa. Opettajille ei jää enää aikaa suunnitella elokuussa työtään suurempina kokonaisuuksina, tai perehtyä tulevan luokkansa tai oppilasryhmänsä tietoihin ja oppilaiden erityistarpeisiin ennen lukuvuoden alkua. Samalla leikataan turvallisuudesta, kun uusi opettaja ei ehdi ennen työnsä alkua perehtyä koulun tiloihin ja turvallisuuskäytäntöihin.

Koulutuksesta leikkaaminen ei ole kestävä ratkaisu ja kaupungin taloutta ei voida parantaa tekemällä harkitsemattomia päätöksiä. Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2014 yhdeksi säästötoimenpiteekseen lyhytaikaisten sijaisten palkkaamisen vähentämisen sekä opettajille että avustajille. Mikäli laadukas opetus halutaan taata kaikille oppilaille kouluasteesta riippumatta, tällaisia leikkauksia ei tule tehdä.

Tulevan opettajan näkökulmasta kouluun kohdistuvat leikkaukset ovat sietämättömiä. Me emme halua olla töissä sellaisten kaupunkien kouluissa, jossa ammattilaisuuttamme ei arvosteta ja se näkyy opetustoimen leikkauksina. Leikkaaminen koulutuksen resursseista on leikkaamista tulevaisuudesta.

Helsingin yliopiston opettajaksi opiskelevien ainejärjestöt:

Jenni Kosonen, puheenjohtaja, Ebe ry
Sanni Heinonen, varapuheenjohtaja, Erikeepperi ry
Lotta Hellman, ordförande, Didacta rf
Maria Mikkonen, puheenjohtaja, HAO ry
Ulla Peuhkuri, puheenjohtaja, Kopeda ry
Minna Suorsa, puheenjohtaja, Peduca ry
Annina Kurkela, puheenjohtaja, Phenomena ry
Emmi Kalaniemi, puheenjohtaja, Tekstiilarit ry

Lisätiedot:
Minna Suorsa
minna.suorsa[at]helsinki.fi
puh. 044 520 7732

Mitä mieltä olet yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoista?

Tule kehittämään yleisen ja aikuiskasvatustieteen koulutusta opiskelijoiden keskustelutilaisuuteen!

Aika: keskiviikko 5.11. klo 16
Paikka: Conddoori, Minervan pohjakerros

Millaisia kursseja haluaisit opiskella? Mikä on nykyisissä kursseissa hyvää? Entä mitä pitäisi kehittää? Ovatko kurssimateriaalit ajan tasalla? Pitäisikö olla enemmän englanninkielistä opetusta?

Tule kertomaan omista kokemuksistasi ja ideoistasi! Tule kertomaan oma mielipiteesi!

Ideat ja ajatukset kerätään yhteen ja viedään oppiaineen vastaavien tapaamiseen 13.11. Jos et pääse paikalle, kerro mielipiteesi tänne:http://goo.gl/forms/82XQa9BD7p. Lomakkeen vastaukset kerätään 12.11. mennessä.

Tervetuloa!

Peducan ja AKK:n hallitukset
peduca-hallitus[at]helsinki.fi
aikuiskasvatuksenkilta[at]gmail.com

* * *

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen tutkintovaatimuksia ollaan uudistamassa. Tutkintovaatimuksissa määrittelevät mitä kursseja kasvatustieteiden maisterin tutkintoon sisältyy eli mitä kursseilla opiskellaan ja mitä sisältöjä kursseilla opetetaan sekä sen missä järjestyksessä kurssit tulee suorittaa.

Tutkintovaatimukset ovat voimassa muutaman vuoden kerrallaan. Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan vuonna 2016.

Tutkintovaatimukset vuosille 2012–2015 löytyvät täältä:http://www.helsinki.fi/kasvatustieteet/opiskelu/kasvatustieteet_kandidaatti_2012-2015.pdf

kerro

HYYn edustajistovaalit ovat täällä!

HYYn edustajistovaalit ovat täällä!
HYYn edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, 60-henkinen edustajisto. Äänioikeutettuja ovat HYYn jäsenet eli noin 28 000 Helsingin yliopiston opiskelijaa.

 Näin äänestät:

1. VALITSE EHDOKKAASI. Käyttiksen ehdokkaat löydät listattuna alla. Kaikkien tiedekuntien ehdokkaat löytyvät täältä. Voit ehdokkaan valinnassa käyttää apuna Ylioppilaslehden vaalikonetta.

2. ÄÄNESTÄ. Näytä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus tai opiskelijakortti ennen kuin menet äänestyskoppiin.


ENNAKKOÄÄNESTYS 29.–30.10. klo 11–17
Äänestyspaikat:
Keskustakampus, Porthania (Yliopistonkatu 3)
Viikin kampus, Infokeskus (Viikinkaari 11)
Kumpulan kampus, Physicum (Gustaf Hällströmin katu 2a)
Meilahden kampus, Terveystieteiden keskuskirjasto (Haartmaninkatu 4)
Kaisa-talo, Fabianinkatu 30

VARSINAINEN ÄÄNESTYS 4.–5.11. klo 10–18
Äänestyspaikat:
Unicafe Ylioppilasaukio, Mannerheimintie 3 C
Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33
Porthania, Yliopistonkatu 3
Metsätalo, Unioninkatu 40
Kaisa-talo, Fabianinkatu 30
Oppimiskeskus Minerva, Siltavuorenpenger 5 A
Terveystieteiden keskuskirjasto, Haartmaninkatu 4
Physicum, Gustaf Hällströmin katu 2a
Exactum, Gustaf Hällströmin katu 2b
Infokeskus, Viikinkaari 11
Hammaslääketieteen laitos, Kytösuontie 9
Viikin EE-talo, Agnes Sjöbergin katu 2

3. HAE KAHVI. Jokaiselle äänestäjälle UniCafe tarjoaa kakkukahvit. Kiitos kun äänestit!

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN EHDOKKAAT

Sosialidemokraattiset opiskelijat – OSY
156 Seitamaa, Antti

Osakuntalainen vaalirengas / EPO-PPO
284 Kenttälä, Tuomas
287 Lukin, Nina

Osakuntalainen vaalirengas / KSO-VSO
303 Jussila, Liisa
307 Nieminen, Rosa

Osakuntalainen vaalirengas / Domus Gaudiumin Osakunnat
350 Byckling, Mari
352 Granström, Tiina
357 Kyyrä, Justiina

Osakuntalainen vaalirengas / ESO-SatO
375 Zagai, Jasmina

HYAL + Tsemppi / HYAL Käyttis
445 Jokimies, Susanna
446 Järvinen, Jussi
447 Koski, Salla
448 Kurkela, Annina
449 Kääriä, Mira
450 Lähteenlahti, Perttu
451 Metsäaho, Netta
452 Mäki, Tommi
453 Nieminen, Elina
454 Niinikoski, Iiris
455 Sjöberg, Tove
456 Sulkunen, Solja
457 Suorsa, Minna
458 Tappura , Hanna
459 Teräväinen, Milja
460 Tuominen, Marika
461 Vainio, Iris
462 Vainio, Jouni
463 Varvikko, Heikki
464 Viita, Anni

Maailmanpyörä / Sitoutumaton vasemmisto – Obunden vänster – Independent left
529 Auer, Irene
535 Helki, Erno

Maailmanpyörä / HYY:n Vihreät – De Gröna vid HUS
590 Kiiskinen, Nadja

Lisätietoja edustajistovaaleista ja kaikkien tiedekuntien ehdokkaat löydät täältä.

hyyn vaalit

Conduksen yhdenvertaisuuspäivä 26.11.

Conduksen yhdenvertaisuuspäivä ke 26.11.

Yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa on meillä kaikilla parantamisen varaa. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tulisi olla yhdenvertaisuuden sanansaattaja ja kehittäjä: opiskeleehan meillä ihmisläheisten alojen tulevia asiantuntijoita opettajista psykologeihin! Mutta toteutuuko yhdenvertaisuus tiedekunnassamme? Mitä yhdenvertaisuus oikeastaan edes tarkoittaa? Millaisia mielipiteitä ja kehitysehdotuksia sinulla on?

Tule Minerva-torille oppimaan uutta ja osallistumaan yhdenvertaisuuden edistämiseen tiedekunnassamme. Päivä on tarkoitettu Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kaikille opiskelijoille ja koko henkilökunnalle.

Ohjelma Minerva-torilla keskiviikkona 26.11.:
Aloitusluento klo 12.15-13: Kristiina Brunila ja Sonja Raunio
Työpajat klo 13.15-14.15 ja 14.30-15.30

Työpajavaihtoehtoja on kolme, joista voit valita kaksi:
1. Opiskelija ja lukivaikeus: Touko Hilasvuori, erityispedagogiikka
2. Monikulttuurisuus (työpaja pidetään englanniksi): Fred Dervin sekä Heidi Layne ja Amin. A. Alem
3. Kiusaaminen: opintopsykologi Johanna Mikkonen
Työpajoihin on ennakkoilmoittautuminen e-lomakkeen kautta. E-lomakkeeseen julkaistaan linkki marraskuun alussa.
Lopetusluento klo 15.30-16

Päivän aikana myös muuta yhdenvertaisuuteen liittyvää ohjelmaa, johon osallistuminen onnistuu ilman ennakkoilmoittautumista. Minervan kirjaston edessä pyörii yhteistyötoimijoiden pitämiä infopisteitä ja ständejä klo 10-14. Tule jakamaan vinkkisi kiusaamisen vähentämiseksi tai juttelemaan siitä, miten jokaisen opiskelijan arki voisi olla sujuvampaa. Päivän aikana voi myös kokeilla pyörätuolilla liikkumista käyttiksen tiloissa.

Tule mukaan tekemään käyttiksestä entistäkin yhdenvertaisempi!

Päivässä mukana:
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Condus
AKK
Erikeepperi
Foni
Helsingin yliopiston erilaiset oppijat HyEro ry
HYY
Intelligenzia
Peduca
Phenomena

Tapahtuma löytyy myös Facebookista.

condus_yhdenvertaisuus