Peduca ry

Peduca ry on Helsingin yliopistossa kasvatustiedettä (yleinen ja aikuiskasvatustiede) ja luokanopettajiksi opiskelevien ainejärjestö. Kahden eri opintosuunnan opiskelijoita yhdistää opiskeltava pääaine: kasvatustiede. Peduca on perustettu vuonna 1974.

Vilkaise myös seuraavia:

Advertisement