Yhdenvertaisuus

Peduca ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on auttaa Peduca ry:tä huomioimaan yhdenvertaisuusnäkökulmat ja ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Suunnitelmassa tuodaan esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita Peducan hallitus sitoutuu toteuttamaan parhaansa mukaan. On tärkeää, että jokaista tiedekunnan opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tämä edellyttää, että jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä opinnoissa, osallistua Peducan järjestämiin tapahtumiin, ja näin olla osa yliopistoyhteisöä. On muistettava, ettei yhdenvertaisuus ole järjestön toiminnassa ainoastaan oma, erillinen osa-alueensa, vaan se on läpileikkaava teema, jonka tulee näkyä kaikessa järjestön toiminnassa. Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnassa yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja otettu muutoksin osaksi Peduca ry:n toimintaa.

Yhdenvertaisuuden määritelmä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saa vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille. Järjestön toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että henkilöön liittyvät tekijät eivät saa vaikuttaa opiskelijan mahdollisuuksiin osallistua järjestön toimintaan, tulla valituksi esimerkiksi hallitukseen tai osallistua järjestön tapahtumiin.

Yhdenvertaisuusvastaavan nimeäminen ja tehtävät

Peducan hallitukseen tai toimihenkilöksi nimetään vuosittain vähintään yksi yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että Peducan toiminta noudattaa tätä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuustyö on yhteistä koko hallitukselle, ja koko hallituksen tehtävänä on seurata, että toiminta on yhdenvertaista. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee yhdenvertaisuusvastaavan varmistaa, että hallitus tuntee yhdenvertaisuussuunnitelman ja osaa toimia sen edellyttämällä tavalla. Yhdenvertaisuusvastaava edustaa järjestöään Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnassa ja toimii linkkinä Peducan ja muiden järjestöjen välillä yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on myös olla jäsenten tavoitettavissa esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten osalta.

Tapahtumat

Peduca ottaa huomioon tapahtumien suunnittelussa HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellyt kohdat: Tapahtumien tilat pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään esteettömiksi. Osallistujien tarpeet kartoitetaan ja esimerkiksi tarjoilussa huomioidaan mahdolliset terveydelliset ja katsomukselliset erityisruokavaliot. Lomakkeissa sukupuolikohta jätetään avoimeksi, jotta henkilö itse saa määrittää oman sukupuolensa ilman annettuja rajoja. Pöytäjuhlien istumajärjestystä ei tehdä sukupuolen mukaan. Tapahtumissa järjestäjän vastuu on puuttua epäasialliseen käytökseen. Peduca noudattaa tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka ovat lyhyesti esiteltynä myös tällä sivulla. Turvallisemman tilan periaatteiden noudattamisesta ilmoitetaan tapahtumien tiedoissa sekä pöytäjuhlien alussa. Isommissa Peducan tapahtumissa on myös vähintään yksi nimetty turvahenkilö, joka noudattaa turvahenkilölle suunnattuja ohjeita.  Rasismiin, häirintään, kiusaamiseen tai muuhun syrjintään puututaan tapahtumissa välittömästi. Peduca pyrkii tapahtumia suunnitellessaan monipuolisuuteen, ja järjestämään sellaisia tapahtumia, joihin eri elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat osallistua.

Viestintä ja tiedotus

Peducan viestinnän tulee olla avointa, läpinäkyvää ja jäsenistön tavoittavaa. Peduca tiedottaa kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi. Kuukausitiedotteet ja tapahtumien kuvaukset pyritään kääntämään englanniksi. Peducan hallituksen yhteystiedot löytyvät internet-sivuilta, jotta jäsenistö voi tarvittaessa ottaa yhteyttä esimerkiksi kohdatessaan ongelmia opiskelussa. Peducan internet-sivuilta löytyy tietoa järjestön toiminnasta myös englanniksi. Tiedotuksessa tulee myös huomioida yhdenvertaisuusasiat. Esimerkiksi tapahtumien yhteydessä on tiedotettava siitä, onko tapahtuma esteetön vai ei. On myös tiedotettava mahdollisuudesta esittää toiveita etukäteen tapahtumaan liittyen esimerkiksi sähköpostitse tai anonyymin yhdenvertaisuuslomakkeen kautta, jolloin tapahtumassa voidaan huomioida kaikki osallistujat mahdollisimman hyvin.

Yhdenvertaisuustoiminta

Peducan yhtenä tavoitteena on jakaa tietoisuutta erilaisista yhdenvertaisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhdenvertaisuuspäivän muodossa tai erilaisten asiantuntijaluentojen kautta. Peduca voi tukea yhdenvertaisuutta edistäviä tapahtumia muun muassa järjestämällä yhteislähtöjä niihin tai tiedottamalla niistä sosiaalisessa mediassa. Tärkeää on kuitenkin huomioida monenlaiset näkemykset ja antaa tilaa myös erilaisille mielipiteille. Peduca on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö.

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen seuraaminen

Peducan yhdenvertaisuusvastaava tarkistaa tämän yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittain ja se päivitetään tarvittaessa Peducan hallituksen toimesta. Yhdenvertaisuussuunnitelma pidetään esillä Peducan nettisivuilla, jotta se on jäsenistön sekä muiden kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden luettavissa. Peducan yhdenvertaisuusvastaava seuraa ja edistää yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista ja selvittää vuoden lopussa, mitkä tavoitteet ovat toteutuneet ja mitkä eivät. Tapahtumat kirjataan toimintakertomukseen ja -kalenteriin, jotta toiminta säilyy näkyvänä. Tämän kaiken pohjalta suunnitellaan seuraavan vuoden yhdenvertaisuustoimintaa. Yhdenvertaisuusvastaavan vaihtuessa on tärkeää varmistaa, että tieto hyvin toimivista käytännöistä ja parannusta kaipaavista osa-alueista siirtyy eteenpäin. Peduca pyrkii yhdenvertaisuustoiminnassaan jatkuvuuteen, tavoitteellisuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa.

Yhteystietoja

Voit olla yhteydessä sähköpostitse Peducaan tai muihin tahoihin, mikäli yhdenvertaisuusasiat askarruttavat. Mikäli haluat olla yhteydessä täysin anonyymisti, voit tehdä sen yhdenvertaisuuden yhteydenottolomakkeen kautta.

Peduca yhdenvertaisuus: yhdenvertaisuus@peduca.fi

Condus yhdenvertaisuus: yhdenvertaisuus@condus.fi

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä: ktdk-tasaarvo@helsinki.fi

HYY:n häirintäyhdyshenkilöt: hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Peducan anonyymi yhdenvertaisuuden yhteydenottolomake: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyrC49Tx9Xa6Z6O1DnLSr5pmTO3kfT2oOOtbZf6h1cceypmw/viewform?usp=send_form

Conduksen turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteita noudattavassa tilassa noudatetaan käytäntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja että epämiellyttäviin tilanteisiin, suvaitsemattomuuteen sekä häiritsevään käyttäytymiseen puututaan. Turvallisemmissa tiloissa ei näin ollen hyväksytä esimerkiksi rasistista, seksististä, homo/transfobista tai muulla tavalla syrjivää tai väkivaltaista käytöstä tai vihapuhetta.

Turvallisemman tilan periaatteet pähkinänkuoressa:

  • Kunnioita jokaisen omaa tilaa ja koskemattomuutta. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ethän hyväksy minkäänlaista seksististä, rasistista, homo- tai transfobista, loukkaavaa tai väkivaltaista puhetta tai käytöstä ympärilläsi.
  • Välitä ja pidä huolta. Pidä huolta itsestäsi ja toisista.  Mikäli et voi auttaa, vie auttamispyyntö eteenpäin esimerkiksi järjestäjille.
  • Tiedosta oletuksesi ja ennakkoluulosi. Ethän oleta esimerkiksi toisten sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, terveydentilaa tai mistä toinen on kotoisin.
  • Kommunikoi. Jos jokin ei ole mukavaa, sanothan siitä. Mikäli omasta käytöksestäsi huomautetaan, otathan palautteen vastaan rakentavasti.

Turvallisemman tilan periaatteet kokonaisuudessaan: https://condus.files.wordpress.com/2018/02/liite-3_-conduksen-turvallisemman-tilan-periaatteet1.pdf

Condus Safety Space Protocols in English: https://condus.files.wordpress.com/2019/03/condus-safety-space-protocols.pdf

img_2185

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s