Yhteistyökumppanit

Peduca tekee tiivistä yhteistyötä usean eri tahon kanssa. Näihin kuuluu esimerkiksi eri aine- ja opiskelijajärjestöt, tiedekuntajärjestö Condus sekä ammattijärjestöt.