Mikä Peduca?

Peduca ry on Helsingin yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden ja luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö. Kahden eri laitoksen opiskelijoita yhdistää pääaine: kasvatustiede. Peduca on perustettu vuonna 1974 ja jäseniä ainejärjestöllä on jo noin 700. Pitkät perinteet ja jäsenmäärä tekevät Peducasta vaikutusvaltaisen toimijan opiskelijoiden edunvalvojana käyttäytymistieteellissä tiedekunnassa.

Ainejärjestö toimii jäsenten etujärjestönä opinto- ja tieteenalalla. Se edistää ja valvoo jäsenistönsä etua koulutus-, sosiaali- ja kulttuurikysymyksissä sekä muissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi hallitus edustaa jäseniään koko jäsenistöä koskevassa toiminnassa. Peduca voi esimerkiksi tehdä aloitteita, järjestää kokouksia ja keskustelutilaisuuksia, antaa lausuntoja, harjoittaa voittoa tavoittelematta tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Peduca tekee tiivistä yhteistyötä tiedekunnan toisten aine- ja opiskelijajärjestöjen, tiedekunnan yhteistyöjärjestön Conduksen sekä muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten ammattijärjestöjen, kanssa.

Peduca on opiskelijoiden yhteisö, joka tarjoaa vertaistukea, elämyksiä ja mahdollisuuden osallistua ainejärjestömme monipuoliseen toimintaan. Peducan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla myös vapaa-ajan toimintaa. Ainejärjestömme tapahtumajaos AKTI järjestää juhlien lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja ympäristötapahtumia.

Katso myös Peducan pieni historiakertomus.

(c) Riikka Helminen

(c) Riikka Helminen

Mainokset