Mikä Peduca?

Peduca ry on Helsingin yliopiston yleisen ja aikuiskasvatustieteen ja luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö. Kahden eri opintosuunnan opiskelijoiden yhdistävänä tekijänä toimii pääaineena kasvatustiede. Peduca on toiminut jo vuodesta 1974 ja jäseniä on tänä aikana kertynyt peräti tuhat kappaletta. Pitkät perinteet ja huima jäsenmäärä tekevät järjestöstämme vaikutusvaltaisen toimijan: Peduca onkin yksi Helsingin suurimmista ainejärjestöistä!

Ainejärjestön tehtävänä on toimia jäsenten etujärjestönä opinto- ja tieteenalalla. Tärkein tehtävä on edistää ja valvoa jäsenistönsä etua opiskeluun liittyvissä asioissa. Peduca toimii tiiviissä yhteistyössä tiedekunnan toisten aine- ja opiskelijajärjestöjen, yhteistyöjärjestö Conduksen sekä muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Opiskelijoiden omana yhteisönä Peduca tarjoaa vertaistukea, elämyksiä ja mahdollisuuden osallistua ainejärjestömme monipuoliseen toimintaan. Peducan tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla erilaisia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Järjestämme monipuolisesti tapahtumia kaikille jäsenillemme, erilaisista juhlista kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin. Toiveenamme on, että jokainen jäsen tuntisi itsensä tervetulleeksi niin hallitustoimintaan kuin Peducan tapahtumiin.

4df4f121-f2f5-4102-a41f-e025360fc0c2

Advertisement