Viiniä ja Valitusta by AKK & Peduca

Mitä: Viiniä ja Valitusta by AKK & Peduca
Missä: Conddoori
Milloin: ke 8.11.2017 klo 17.00

Tervetuloa AKK:n ja Peducan perinteiseen Viiniä ja Valitusta -iltaan! Tilaisuudessa pääset keskustelemaan ja kertomaan mielipiteesi siitä, millaisia tilanteita uudistukset yliopistolla ovat aiheuttaneet opinnoissa. Mitä tutkintovaatimuksia tulisi seurata?Onko sivuaineen löytäminen vaikeaa? Nyt on mahdollisuutesi päästä jakamaan huolesi näistä asioista. Illan aikana on paikalla myös yliopiston henkilökuntaa, jotka osallistuvat keskusteluun.

Voit myös lähettää kysymyksiä tai aiheita, joista haluat keskustella täyttämällä seuraavan e-lomakkeen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83510/lomake.html

Saavu siis Conddooriin nauttimaan viiniä ja pientä purtavaa kanssamme!

Tila on esteetön ja tapahtumassa noudatamme turvallisemman tilan periaatteita https://peduca.wordpress.com/edunvalvonta/yhdenvertaisuus/

Syksyisin terveisin AKK:n ja Peducan edunvalvontatiimit

Mainokset

Viiniä & Valitusta 10.11.

 Peducan ja Phenomenan Viiniä & Valitusta -ilta

Aika: 10. marraskuuta klo 16.00-19.00
Paikka: Conddoori & Minerva K218, Siltavuorenpenger 5 A

Luokanopettajaopiskelijoiden ja henkilökunnan Viiniä & Valitusta -ilta on taas täällä! Aloitamme neljältä opiskelijoiden kesken Condoorissa, josta siirrymme Minervan K218 -tilaan klo 17.00 mennessä. Henkilökunta on seurassamme 17-19.

Tule keskustelemaan hyvässä hengessä yhdessä opiskelutovereidesi ja henkilökunnan kanssa opintojen suvujuudesta, leikkausten ja rakenneuudistusten tuomista vaikeuksista, toiveista ja vaikkapa ajatuksista ja ideoista rakenneuudistusten suhteen! Viiniä & Valitusta -ilta on todellinen paikka vaikuttaa ja antaa kuulua!

Jotta äänesi pääsee varmasti kuuluviin, käythän vastaamassa kyselyymme. Jätä ajatuksesi kyselyyn, vaikket pääsisikään paikalle!

Ota mukaan itsesi ajatuksesi sekä kaverisi!

14556559_1412924442055915_542557654879625239_o

Viiniä & Valitusta -illan yhteenveto

Mistä Viiniä & Valitusta -illassa keskusteltiin?

Phenomenan ja Peducan Viiniä ja Valitusta –ilta järjestettiin 26.11.2015. Illan teemaksi valittiin Iso Pyörä, sillä se koettiin olevan ajankohtainen ja samalla epäselvyyksillään kysymyksiä herättävä. Paikalle saapui sekä henkilökuntaa että opiskelijoita molemmista ainejärjestöistä.

Isoa Pyörää on Käyttiksessä pyöritetty jo jonkin aikaa, ja silti monelle aihe saattaa kaikessa korkealentoisuudessaan olla epäselvä. Iso Pyörä tarkoittaa Helsingin yliopiston tasolla tapahtuvaa uudistusta tutkintorakenteissa. Pääasiallisesti luokanopettajaopiskelijoille tämä tarkoittaa sitä, että paljoakaan ei muutu koulutuksen pätevyysvaatimusten takia, mutta yliopiston tasolla voidaan sanoa muutoksen koskevan kaikkia ja kokonaisvaltaisesti. Ison Pyörän uudistusten astuessa voimaan on kandidaatin tutkinto laajentunut kattavaksi opintokokonaisuudeksi, jonka jälkeen maisterivaiheen opinnot saa vapaammin valita omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. Eli simppelisti sanottuna; kandi on iso kakku, jonka päälle saa valita kuorrutuksen ja kirsikan koon oman maun mukaan. Luokanopet eivät pääse sen suuremmin muutoksesta vapaavalinnaisuuden osalta hyötymään, mikäli haluaa säilyttää tutkinnon pätevyysehdot.

Viiniä ja Valitusta -illan aiheena olikin luokanopettajaopiskelijoiden tulevaisuuden näkymät. Sekä henkilökunta että paikalla olleet opiskelijat ilmaisivat huolensa tulevasta uudistuksesta ja esimerkiksi sen monen mielestä liian pikaisesta valmistelusta. Tällä hetkellä käynnissä olevat Ison Pyörän suunnitteluprosessit ovat edenneet myös siihen vaiheeseen, että nyt valitaan opinto-ohjelmien sisältöjä.

Käyttikselle, kuten muillekin tiedekunnille , on annettu raamit suunnittelulle ja esimerkiksi on täytynyt pohtia, miten kandidaatin opintojen opinto-ohjelmat valitaan. OKL totesi valinneensa professioon pyrkivän mallin ohjelmien muodostamiselle, mikä tarkoittaa sitä, että polut ovat jaettu neljään: luokanopettajille, lastentarhanopettajille, ”asiantuntijoille” eli yleisen ja aikuiskasvastustieteen opiskelijoille sekä käsityötieteen ja kotitaloustieteen yhdistetty ohjelma.

Illan aikana keskusteltiin myös tulevista muutoksista koulutukseen. Iso Pyörä on nähty kauaskantoisesti jo syksyllä voimaantulevia tutkintovaatimuksia tehtäessä, joten voidaan todeta, ettei opintojen rakenne sen suuremmin luokanopettajaopiskelijoilla muutu, vaan jo nyt opiskellaan moduuleissa.

Keskustelu oli läpi illan kiihkeää ja esille nousi myös ajankohtaisuutensa takia myös luokanopettajien arkeen iskeneet säästöt ja resurssipula tiedekunnassa ja OKL:n hallinnossa. Jo valmiiksi Helsingin yliopiston säästöt ovat näkyneet rekrytointikieltona. OKL:n asiat olivat jo aiemmin henkilöstöpulan takia rempallaan, ja nyt tilanne tulee kärventämään opiskelijoiden sieluja vielä enemmän työtilanteen tiukentuessa. Keskustelussa korostui kärsivällisyyden ja omatoimisuuden toive, sillä säästöpaineet tulevat kasvamaan ensi vuonna.

Hallintohenkilöstön puuttuessa opetushenkilökunta joutuu ottamaan myös hallinnollisia töitä itselleen, mikä saattaa ilmetä viivästyneinä tuloksina, hitaina sähköpostivastauksina ja harmitteluina. Tärkeää onkin, että opiskelijat toisivat esille edunvalvojilleen tilanteita, joissa säästöt haittaavat opintoja tai aiheuttavat jopa etenemisesteitä. Näiden tilanteiden hoitaminen on helpompaa, kun epäkohdat nähdään mahdollisimman pian.

Laita edunvalvojallesi viestiä vaikkapa Conddoorin Glitterboksissa!

Teksti: Joanna Lukkarila

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen Viiniä & Valitusta -ilta 22.4.

Tervetuloa viinin ja valituksen äärelle!

Aika: keskiviikko 22.4. klo 17–20
Paikka: Conddoori, Siltavuorenpenger 5A, K2-kerros

Peduca ja AKK järjestävät Viiniä & Valitusta -illan kaikille yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoille sekä koulutuksen henkilökunnalle. Illan aikana käydään avointa keskustelua koulutuksemme asioista viinin äärellä.

Illan aiheena on palautteen antaminen ja saaminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Alustamme keskustelua jäsenillemme lähetetyn palautekyselyn vastausten pohjalta. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn voit tehdä sen tästä: http://bit.ly/1coz9YT.

Koska tarkoituksena on käydä avointa ja rentoa keskustelua opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken, ovat keskustelun avaukset myös muista aiheista tervetulleita ja toivottuja. 

Viiniä & Valitusta on tärkeä paikka opiskelijoiden ja henkilökunnan kohtaamisille, toivottavasti moni opiskelija löytää tiensä viinin ja vilkkaan keskustelun äärelle!

Lämpimästi tervetuloa! 

Lisätiedot tapahtumasta:

Pauliina Turunen
Peducan edunvalvontavastaava
pauliina.m.turunen[at]helsinki.fi

Pinja Fernström
AKK:n edunvalvontavastaava
pinja.fernstrom[at]helsinki.fi

Kuva: Riikka Helminen.

Kuva: Riikka Helminen.

Luokanopettajaopiskelijoiden Viiniä ja Valitusta 17.3.

Aika: 17.3.2015 klo 17.00-19.00
Paikka: Minerva, Siltavuorenpenger 5A

Peduca ja Phenomena järjestävät Viiniä ja Valitusta -illan kaikille luokanopettajaopiskelijoille sekä koulutuksen henkilökunalle. Iltaa vietetään viinin ja avoimen keskustelun merkeissä.

Tällä kertaa aiheena ovat tenttien arvosteluperusteet ja palautteenanto puolin ja toisin. Minkälaista on ollut saamasi hyvä arviointi tentistä tai kurssin suorittamisesta? Onko palaute välttämätöntä? Onko Weboodi-palaute hyödyllistä ja annetaanko sitä? Keräävätkö opettajat palautetta kursseistaan ja miten? Mistä saat tiedon arvosanasi perusteista ja millaisia eri tenttimiskäytäntöjä tiedät?

Illan aikana on tarkoitus käydä rentoa keskustelua edellä mainituista kysymyksistä Peducan ja Phenomenan järjestämän lyhyen alustuksen jälkeen. Illan aihe on valittu sitä silmällä pitäen, että kaikilla opiskelijoilla olisi jo valmiiksi ajatuksia siitä eikä keskustelu olisi liian korkealentoista. Lämpimästi tervetuloa siis sekä fuksit että vanhemmat opiskelijat!

Viiniä ja Valitusta on yhteinen iltama opiskelijoille ja opettajille, jossa keskustelemme viinin äärellä koulutuksestamme.

(c) Riikka Helminen
Lisätiedot tapahtumasta:

Joanna Lukkarila
varapuheenjohtaja, edunvalvontavastaava
Peduca ry
joanna.lukkarila[at]helsinki.fi

Minna Vasarainen
edunvalvontavastaava
Peduca ry
minna.vasarainen[at]helsinki.fi

Riina Havonen
edunvalvontapäällikkö, ympäristöpäällikkö
Phenomena ry
riina.havonen[at]helsinki.fi

Rekar Abdulhamed
edunvalvontapäällikkö, SOOL-vastaava
Phenomena ry
rekar.abdulhamed[at]helsinki.fi

P.S. Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden Viiniä ja Valitusta -ilta järjestetään keskiviikkona 22.4. klo 17 Conddoorissa.

Peducan ja AKK:n Viiniä & Valitusta (KT) 29.10.

Aika 29.10. klo 17
Paikka: Conddoori

Hei kasvatustieteilijä! Vaivaako joku mieltä? Puristaako sukka nilkkaa tai pipo otsaa? Tule
keskustelemaan koulutukseesi liittyvistä asioista Peducan ja AKK:n Viiniä ja Valitusta -iltaan,
mukana keskustelemassa myös henkilökuntaa.

Tapahtuman nimen mukaisesti Peduca ja Aikuiskasvatuksen Kilta
tarjoavat viinilasilliset, mehua ja pientä purtavaa.
Voit tulla paikalle kertomaan oman syksysi starttaamisesta ja yleisesti koulutuksen sujumisesta.
Paikalle voi myös luonnollisesti tulla vain kuuntelemaan ja kummastelemaan.

Jos et pääse paikalle niin laita
edunvalvojille viestiä, mikäli sinulla on joku polttava kysymys mielessäsi.

Liity tapahtumaan myös Facebookissa.

Syysterveisin,

Edunvalvojat:

Tuukka
tuukka.salminen@helsinki.fi

Jouni
jouni.w.vainio@helsinki.fi

Hanna
hanna.palmen@helsinki.fi

(c) Riikka Helminen

Viiniä & Valitusta 25.3.

Aika: 25.3. klo 16 ja klo 17
Paikka: Siltavuorenpenger, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

Tervetuloa Peducan ja Phenomenan järjestämään Viiniä & Valitusta -iltaan! Monet ovatkin tapahtumaan jo tutustuneet, mutta niille joille konsepti ei ole tuttu, niin tässä pähkinänkuoressa.

Viiniä & Valitusta-tapahtumassa opiskelijat ja laitoksen henkilökunta kerääntyvät hyvässä hengessä keskustelemaan koulutuksemme tiimoilta. Keskustelua jouduttaa tietenkin – viini. Tällä kertaa kokoonnumme keskustelemaan kovaa vauhtia lähestyvästä tutkintouudistuksesta, jonka valmisteluun kaivataan kipeästi opiskelijoiden näkemyksiä. Aiheen on lupautunut alustamaan Hannele Cantell.

Tällä kertaa lanseerataan myös ”Viiniä & Viiniä” – tapahtuma klo 16, eli tuntia ennen varsinaista iltaa. Tämän tilaisuuden tarkoituksena on opiskelijoiden kesken lämmitellä ja löysentää kielenkantimet varsinaista tapahtumaa varten. Lämmitellessä voimme myös keskustella alustavasti illan aiheesta.

Tapahtuma Facebookissa

Visa Jääskeläinen
visa.jaaskelainen[at]helsinki.fi

wine

Luokanopettajaopiskelijoiden Viiniä & Valitusta -ilta menestys!

Peduca ja Phenomena järjestivät yhteistyössä luokanopettajakoulutuksen henkilökunnan kanssa jo perinteeksi muodostuneen Viiniä & Valitusta -illan tiistaina 19.11.2013.

Iltaan saapui yhteensä 40 osallistujaa. Opiskelijoita oli kolmelta ensimmäiseltä vuosikurssilta ja molemmista pääaineista. Noin 15 osallistujista oli laitoksemme henkilökuntaa (koulutuksen johtaja, amanuenssi, opintoneuvoja, professoreja yms.).

Viiniä & Valitusta -illan aiheena olivat tällä kertaa opintojen etenemisen esteet. Keskustelun herättelijänä toimi alussa esitetyt tulokset Condus ry:n kyselytutkimuksesta. Illan aikana sateli ajatuksia, mielipiteitä, näkökulmia ja kommentteja! Keskustelu oli avointa ja rakentavaa. Koulutuksemme järjestäjät ja suunnittelijat kirjoittivat kynät sauhuten monia opiskelijoiden kommentteja ylös.

Keskusteltunaiheita olivat muun muassa:

  • Kandidaatin työt (mm. Miksi kandit eivät valmistu? Millaista, milloin ja kuinka paljon on ohjausta? Pitäisikö seminaari olla vain puoli vuotta?)
  • Kolmannen opintovuoden haasteellisuus: harjoittelu, sivuaine ja kandi ovat mahdottomia suorittaa samaan aikaan.
  • Alma, Flamma, WebOodi, Webmail, Moodle, Yammer, CmapTools ja mitä näitä nyt oli? Ja miksi?
  • Kulkeeko tiedotus opintojen ohjauksesta?
  • Pitäisikö räjäyttää koko tutkinto? Tai periodit?
  • Tenttitulokset sähköpostilla?
  • Ovatko opintopisteet ja työmäärät tasapainossa kursseilla?

Tapahtuma koettiin sekä opettajien että opiskelijoiden mielestä onnistuneeksi. Lisäksi tällä kertaa valkoviinikin oli sopivan viileää. Viiniä & Valitusta on ilta, jolloin opiskelija tuntevat palautteensa todella menevän perille. Jos jokin, niin tämä meidän koulutuksessa toimii hyvin.

Suuret kiitokset kaikille osallistujille, te teitte illasta onnistuneen! Ensin keväällä taas uusi ilta uudella aiheella.

Susanna Jokimies
puheenjohtaja
Phenomena ry
susanna.jokimies[at]helsinki.fi

Jasmine Gustafsson
varapuheenjohtaja, edunvalvontavastaava
Peduca ry
jasmine.gustafsson[at]helsinki.fi

Kasvatustieteiden opiskelijoiden Viiniä & Valitusta -ilta 20.11.

Aika: keskiviikko 20.11. klo 16.30
Paikka: Siltavuorenpenkereellä, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

Peduca ja Aikuiskasvatuksen Kilta järjestävät yhdessä kasvatustieteiden opiskelijoille Viiniä & Valitusta -illan. Tarkoituksena on kutsua paikalle myös yliopiston henkilökuntaa ja käydä keskustelua hyvässä hengessä.

Illan aiheina ovat muun muassa mahdolliset maisterivaiheen muutokset, kurssien järjestäminen ja suoritusmahdollisuudet sekä palautteen antaminen kursseista.

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan, mitä mieltä olet opiskelusta.

Lisätietoja tapahtumasta Peducan edunvalvontavastaavilta:

Jussi Järvinen
jussi.jarvinen[at]helsinki.fi

Tuukka Salminen
tuukka.salminen[at]helsinki.fi

Jouni Vainio
jouni.w.vainio[at]helsinki.fi

ja AKK:n puheenjohtajalta:

Juho Nevalainen
juho.nevalainen[at]helsinki.fi

Tapahtuma Facebookissa.

P.S. Luokanopettajaopiskelijoiden Viiniä & Valitusta -ilta järjestetään tiistaina 19.11. klo 16.15.

(c) Riikka Helminen

Kasvatustieteiden opiskelijoiden Viiniä & Valitusta -ilta keskiviikkona 20.11. klo 16.30. Tervetuloa keskustelemaan opinnoista ja opiskelusta!

Luokanopettajaopiskelijoiden Viiniä & Valitusta -ilta 19.11.

Aika: tiistai 19.11. klo 16.15–19.00
Paikka: K213, Minerva, Siltavuorenpenger 5 A

Peduca ja Phenomena järjestävät Viiniä & Valitusta -illan kaikille luokanopettajaopiskelijoille sekä koulutuksen henkilökunnalle. Iltaa vietetään viinin ja avoimen keskustelun merkeissä.

Tällä kertaa illan aiheena ovat opintojen etenemisen esteet. Taustalla ovat vaatimukset, joiden mukaan tiedekunnat ja sitä kautta tiedekunnan laitokset saavat varoja kutakin 55 opintopistettä vuodessa suorittanutta opiskelijaa kohtaan. Opettajankoulutuslaitoksellamme on siis kovat paineet saada opiskelijat suorittamaan tarvittava määrä opintoja.

Opiskelija saattaa kuitenkin joskus kohdata opinnoissaan miltei ylitsepääsemättömiä esteitä, joihin ei itse kykene vaikuttamaan: läsnäolopakolliset kurssit voivat mennä päällekkäin, ryhmään ei mahdu, kurssi järjestetään ainoastaan kerran vuodessa… Vaikka tavoitteena onkin 55 opintopisteen vuosivauhti, ei sen ylläpitäminen ole aina kovin helppoa.

Viiniä & Valitusta on yhteinen iltama opiskelijoille ja opettajille, jossa keskustelemme viinin äärellä koulutuksestamme.

Lisätiedot tapahtumasta:

Jasmine Gustafsson
varapuheenjohtaja, edunvalvontavastaava
Peduca ry
jasmine.gustafsson[at]helsinki.fi

Susanna Jokimies
puheenjohtaja
Phenomena ry
susanna.jokimies[at]helsinki.fi

Tapahtuma Facebookissa.

P.S. Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden Viiniä & Valitusta -ilta järjestetään keskiviikkona 20.11. klo 16.30.

Kuva: Riikka Helminen.

Luokanopettajaopiskelijoiden Viiniä & Valitusta -ilta tiistaina 19.11. klo 16.15 alkaen. Tervetuloa keskustelemaan koulutuksesta! Kuva: Riikka Helminen.

Ilta oli menestys! Peduca ja Phenomena kiittävät kaikkia osallistuneita! Lue yhteenvetoa illasta.