Mitä on edunvalvonta?

Peducan päätehtävä on edunvalvonta. Ainejärjestöllämme on nimetyt edunvalvontavastaavat, mutta jokainen hallituksemme jäsen pyrkii valvomaan opiskelijoiden etua parhaansa mukaan. Yhteinen tavoitteemme on saada jäsentemme ääni kuuluviin niin oppiaineen, laitoksen, tiedekunnan kuin koko yliopistonkin tasolla. Haluamme taata opiskelijoillemme oikeudenmukaisen oppimisympäristön, jossa tiedonkulku, tasa-arvoinen kohtelu, kurssien sisältö ja kaikki muut opiskeluun liittyvät asiat ovat kohdallaan.

Hallituksen jäsenet eivät kuitenkaan yksin pysty havaitsemaan kaikkia yliopistolla tapahtuvia edunvalvontaa koskevia asioita, minkä vuoksi tarvitsemme juuri sinun apuasi. Kerro meille, jos huomaat jotakin parannettavaa yliopiston toiminnassa, niin lähdemme yhdessä selvittämään asiaa. Voit tulla nykäisemään meitä hihasta, saapua Peducan järjestämiin kahvituksiin tai muihin tapahtumiin (Peducan tapahtumakalenterin löydät täältä), lähettää sähköpostia tai vastata kursseista ja opintokokonaisuuksista keräämiimme palautekyselyihin.

Edunvalvontaa eri tasoilla

Peducan edunvalvontavastaavat ovat aktiivisesti yhteydessä tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvostojen (käyttäytymistieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos) opiskelijaedustajiin. Peduca tekee yhteistyötä myös tiedekuntajärjestö Conduksen kanssa osallistumalla opintotoimikunnan kokouksiin ja opintoasiainpäällikön tapaamisiin. Tiedonkulun pitää olla toimivaa eri järjestöjen ja laitosten välillä, jotta ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman tehokkaasti ja asiantuntevasti.

Edunvalvonnassa mukana olevia tahoja ovat:

 • Condus ry – käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö
 • Conduksen opintotoimikunta – jäseninä mm. ainejärjestöjen opintovastaavat ja hallopedit (hallinnon opiskelijaedustajat)
 • SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto
 • HYY – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
 • SOOL – Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto
 • OAJ – Opetusalan Ammattijärjestö
 • Specia – asiantuntijoiden ja esimiesten etu- ja palvelujärjestö (kasvatustieteet)

Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit edustavat opiskelijoita yliopiston, tiedekunnan ja laitosten päättävissä elimissä. Hallopedit valitaan kahden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa, ja kuka tahansa edunvalvonnasta kiinnostunut, läsnäoleva opiskelija on vaalikelpoinen. Hallopedit ovat säännöllisesti yhteydessä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ainejärjestöihin ja näin ollen toimivat linkkinä opiskelijoiden ja hallinnon välillä.

Hallopedejä löytyy seuraavista neuvostoista:

 • Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto
 • Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) laitosneuvosto
 • Käyttäytymistieteiden laitoksen (IBS) laitosneuvosto
 • Helsingin yliopiston yliopistokollegio

Millaista on olla halloped?
Hae hallinnon opiskelijaedustajaksi eli hallopediksi

Ota yhteyttä

edunvalvonta@peduca.fi