Peduca ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Peduca ry:n yhdenvertaisuussuunnitelma

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on auttaa Peduca ry:tä huomioimaan yhdenvertaisuusnäkökulmat ja ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Suunnitelmassa tuodaan esiin konkreettisia toimenpiteitä, joita Peducan hallitus sitoutuu toteuttamaan parhaansa mukaan. On tärkeää, että jokaista tiedekunnan opiskelijaa kohdellaan yhdenvertaisesti. Tämä edellyttää, että jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä opinnoissa, osallistua Peducan järjestämiin tapahtumiin, ja näin olla osa yliopistoyhteisöä. On muistettava, ettei yhdenvertaisuus ole järjestön toiminnassa ainoastaan oma, erillinen osa-alueensa, vaan se on ikään kuin läpileikkaava teema, jonka tulisi näkyä kaikessa järjestön toiminnassa. Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnassa yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja otettu muutoksin osaksi Peduca ry:n toimintaa.

Yhdenvertaisuuden määritelmä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille. Järjestön toiminnan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että henkilöön liittyvät tekijät eivät saisi vaikuttaa opiskelijan mahdollisuuksiin osallistua järjestön toimintaan, tulla valituksi esimerkiksi hallitukseen tai osallistua järjestön tapahtumiin.

Yhdenvertaisuusvastaavan nimeäminen ja tehtävät

Peducan hallitukseen tai toimihenkilöksi nimetään vuosittain yhdenvertaisuusvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että Peducan toiminta noudattaa tätä yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Yhdenvertaisuustyö on yhteistä koko hallitukselle, ja koko hallituksen tehtävänä on seurata, että toiminta on yhdenvertaista. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee yhdenvertaisuusvastaavan varmistaa, että hallitus tuntee yhdenvertaisuussuunnitelman ja osaa toimia sen edellyttämällä tavalla. Yhdenvertaisuusvastaava edustaa järjestöään Conduksen yhdenvertaisuustoimikunnassa ja toimii linkkinä Peducan ja muiden järjestöjen välillä yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä on myös olla jäsenten tavoitettavissa esimerkiksi yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten osalta.

Tapahtumat

Peduca ottaa huomioon tapahtumien suunnittelussa HYY:n yhdenvertaisuussuunnitelmassa määritellyt kohdat: Tapahtumien tilat pyritetään mahdollisuuksien mukaan järjestämään esteettömiksi. Taustahälinään ja sopivaan valaistukseen kiinnitetään huomiota. Osallistujien tarpeet kartoitetaan ja esimerkiksi tarjoilussa huomioidaan eri vaihtoehtoja. Lomakkeissa sukupuolikohta jätetään avoimeksi, jotta henkilö itse saa määrittää oman sukupuolensa ilman annettuja rajoja. Pöytäjuhlien plaseerauksessa huomioidaan seksuaalivähemmistöjen toiveet. Tapahtumissa järjestäjän vastuu on puuttua epäasialliseen käytökseen. Rasismiin, kiusaamiseen tai muuhun syrjintään puututaan tapahtumissa välittömästi. Peduca pyrkii tapahtumia suunnitellessaan monipuolisuuteen, ja järjestämään sellaisia tapahtumia, joihin eri elämäntilanteissa olevat ihmiset voivat osallistua.

Viestintä ja tiedotus

Peducan viestinnän tulee olla avointa, läpinäkyvää ja jäsenistön tavoittavaa. Peduca tiedottaa kahdella kielellä: suomeksi ja englanniksi. Kuukausitiedotteet ja tapahtumien kuvaukset pyritään kääntämään englanniksi. Peducan hallituksen yhteistiedot löytyvät internet-sivuilta, jotta jäsenistö voi tarvittaessa ottaa yhteyttä esimerkiksi kohdatessaan ongelmia opiskelussaan. Peducan internet-sivuilta löytyy tietoa järjestön toiminnasta myös englanniksi. Tiedotuksessa tulee myös huomioida yhdenvertaisuus asiat. Esimerkiksi tapahtumien yhteydessä on tiedotettava siitä, onko tapahtuma esteetön vai ei. On myös kerrottava eri vaihtoehtojen olemassaolosta tapahtumiin liittyen. Esimerkiksi oikeanlaisella tiedotuksella voimme rohkaista osallistujaa toivomaan tietynlaista plaseerausta.

Muuta

Peducan yhtenä tavoitteena on jakaa tietoisuutta erilaisista yhdenvertaisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi yhdenvertaisuuspäivän muodossa tai erilaisten asiantuntijaluentojen kautta. Peduca voi tukea yhdenvertaisuutta edistäviä tapahtumia muun muassa järjestämällä yhteislähtöjä niihin tai tiedottamalla niistä sosiaalisessa mediassa. Tärkeää on kuitenkin huomioida monenlaiset näkemykset ja antaa tilaa myös erimielisyydelle. Peduca on poliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon järjestö.

Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen seuraaminen

Peducan yhdenvertaisuusvastaava tarkistaa yhdenvertaisuussuunnitelman vuosittain ja päivittää sen tarvittaessa. Yhdenvertaisuussuunnitelma laitetaan Peducan nettisivuille, jotta se on jäsenistön sekä muiden käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden luettavissa. Peducan yhdenvertaisuusvastaava seuraa jatkuvasti yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista ja selvittää vuoden lopussa, mitkä tavoitteet ovat toteutuneet ja mitkä eivät. Tapahtumat kirjataan toimintakertomukseen ja -kalenteriin, jotta toiminta säilyy näkyvänä. Tämän kaiken pohjalta suunnitellaan seuraavan vuoden yhdenvertaisuustoimintaa. Yhdenvertaisuusvastaavan vaihtuessa on tärkeää varmistaa, että tieto hyvin toimivista käytännöistä ja parannusta kaipaavista osa-alueista siirtyy eteenpäin. Peduca pyrkii yhdenvertaisuustoiminnassaan jatkuvuuteen, tavoitteellisuuteen ja yhteistyöhön eri toimijoiden ja muiden järjestöjen kanssa.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s